Zvláštny Tourettov syndróm

Zvláštny Tourettov syndróm

Možno ste si niekedy vo svojom okolí všimli človeka, ktorý nedokázal ovládať pohyby končatín, vyznačoval sa tikmi na rôznych častiach tela, niekedy k tomu pridal nekontrolovateľné grimasy tváre, či hlasové prejavy rôznych zvláštnych zvukov.

Ešte v nedávnej minulosti sa títo ľudia cítili nepochopení svojim okolím, boli označovaní za čudákov, ba mnohí sa im vysmievali. O tom, že trpia Tourettovým syndrómom netušili
ani obete, ani ich okolie.

Dr. George Gilles de la Tourette, francúzsky neurológ, v druhej polovici 19. storočia popísal niekoľko prípadov ľudí, ktorí prejavovali vo svojom správaní vtedy nepochopiteľné a nevysvetliteľné slovné a telesné tiky. Až od druhej polovice 20. storočia poznáme toto ochorenie ako neurologickú diagnózu.

Tiky aj nadávky
Tourettov syndróm je choroba prejavujúca sa tikmi a zášklbmi tých najrozmanitejších podôb. Najčastejšie sú to pohybové tiky tváre, napríklad žmurkanie, mykanie nosom, trhanie hlavou, krkom, ramien, krútenie očami, špúlenie pier, či rôzne grimasy, ku ktorým sa často pridávajú aj zvukové tiky, ako nutkavé posmrkávanie, neustále odkašliavanie, chrochtanie, kvílenie, funenie, pískanie.

Niektorí ľudia trpiaci touto diagnózou nedokážu ovládať nekonečné opakovanie slov a viet po druhých ľuďoch, alebo ich trápi koprolália, t.j. nekontrolovateľné vykrikovanie neslušných a oplzlých slov a nadávok. Často sa k tomu pridávajú aj stereotypné pohyby rúk a nôh, neustále sa krútenie, či potrhávanie končatinami.

Spomínané tiky sa zhoršujú pri strese, alebo v rôznych záťažových reakciách. Problém je ten, že tieto pohyby sú mimovoľné a dosť ťažko vôľou ovládateľné. Človek cíti neprekonateľné nutkanie, aby ich urobil. Pre trpiaceho sú doslova neodolateľné. Nie sú to teda v žiadnom prípade zlozvyky, ktoré by sa dali odnaučiť. Trestanie tu určite nepomôže.

Aj keď sa počas odborného lekárskeho vedenia tourettik naučí vôľou sčasti tieto tiky ovládať, vie ich potlačiť aj niekoľko hodín, ale väčšinou takéto zadržiavanie vedie ešte k silnejšiemu neskoršiemu prejavu. Ten vypukne vtedy, keď sa človek môže uvoľniť a nemusí sa ovládať.

Trpia ním aj školáci
Prvé príznaky tohto ochorenia sa prejavujú už u detí vo veku piatich až ôsmich rokov. Problémom je, že k jednotlivým príznakom sa pridružujú aj poruchy správania v zmysle hyperaktivity, či nadmerného impulzívneho správania, alebo poruchy učenia a pozornosti. V mnohých prípadoch títo ľudia trpia aj depresiami.

Príčiny Tourettovho syndrómu sú stále v procese skúmania. Väčšina odborníkov hovorí, že za touto chorobou je chemická nerovnováha v mozgu, konkrétne abnormálny metabolizmus dopamínu a serotonínu ako prenášačov vzruchov medzi jednotlivými nervovými bunkami. Čo sa týka liečby, bohužiaľ, toto ochorenie je celoživotnou diagnózou. Lieky ho nevedia vyliečiť, dokážu iba tlmiť a potláčať tiky.

No najdôležitejším terapeutickým prínosom pri zvládaní problémov pre tourettika je chápavé prostredie, v ktorom sa nestane takto trpiaci človek terčom posmechov, žartíkov a nepochopenia zo strany detí, či rovesníkov.

Tourettov syndróm nemá vplyv na inteligenciu človeka a postihuje rovnako inteligentné osoby i tie menej inteligentné. To, v čom je ale rozdiel je to, asi štyrikrát viac postihuje mužov ako ženy. Zároveň bolo zaznamenané, že táto diagnóza prináša pre trpiaceho aj nevšedné tvorivé schopnosti. Údajne ňou trpel napríklad Mozart, Dickens a iné osobnosti.

Autor: Radomír


Veľký test zdravia - Potrebuje vaše telo detox?
Otestuj sa

Neprehliadnite

Čítaj viac