Orálny sex: vhodný aj pre vaše deti?

Orálny sex: vhodný aj pre vaše deti?

Podľa štatistík má asi päť percent slovenských detí prvú sexuálnu skúsenosť vo veku nižšom ako 15 rokov. Gynekologickú ambulanciu navštevujú aj mladí ľudia vo veku 15 - 17 rokov, ktorí už majú sexuálne skúsenosti alebo chcú už začať s pohlavným životom. Sexuálny život v tomto veku považujú za normálny. Sú zamilovaní a cítia sa byť dospelí.

Záplava jednoduchých informácií o sexualite a sexuálnom živote, ktoré nachádzajú najmä v tínedžerských časopisoch, výrazne podporuje tínedžerov k tomu, aby začínali zo sexuálnym životom čo najskôr. Niektorí nenájdu dokonca ani u svojich rodičov podporu k sexuálnej zdržanlivosti. Ako keby boli tlačení do pohlavného života.

Často býva začiatok sexuálnej aktivity a následné pokračovanie v nej, motivované snahou získať uznanie kamarátov v partii alebo u spolužiakov. Argumenty " veď je to normálne", "robia to tak v partii všetci", "spolužiačky už dávno nie sú panny, iba ja som zatiaľ vydržala a to už mám sedemnásť ..." K tomu keď sa pridá tlak okolia, pubertiaci sú hneď presvedčení, že čosi zmeškali, že im život alebo aspoň jeho intímne stránky nenávratne unikajú pred nosom.

Ak sa aj dievčatá rozhodnú, že si panenstvo uchovajú, určité sexuálne skúsenosti zrejme naberú. Vo svete sa začína medzi mladými čoraz viac presadzovať orálny a análny styk. Pri ňom totiž nehrozí, že dievča otehotnie. Mladí ľudia tak zároveň sexom ukoja svoje túžby a zároveň sa uchránia pred skutočnou súložou. Dievčatá teda nemôžu otehotnieť, čo je pre nich najväčším strašiakom a do svadby sú vlastne pannami.

Akosi však zabúdajú na to, že i napriek nesporným "výhodám" orálneho sexu sa môžu nakaziť pohlavnou chorobou. Ak má niektorý z milencov zápal na pohlavnom orgáne, môže dôjsť k prenosu infekcie aj pri orálnom styku. Sliznica úst je náchylná na drobné zranenia, rovnako ako iné sliznice. To isté sa týka aj ejakulátu či vaginálneho sekrétu. V bulvároch sa nedávno objavila informácia, že podľa istej francúzskej štúdie môže orálny sex viesť až k rakovine ústnej dutiny.

Obdobie dospievania je celkom prirodzene obdobím hľadania, zároveň je obdobím rozhodujúcim pre celý ďalší život. A to sa týka aj dospievania sexuálneho. Chyby a omyly, ktorých sa človek dopúšťa v puberte, často poznačia celý sexuálny život. Preto je tak veľmi dôležitá pomoc skúsených osôb, najmä rodičov, ktorí by sa mladým ľuďom ochotne a obetavo venovali, dali im svoj čas, skúsenosti i svoje srdce. Tínedžeri by sa mali dozvedieť nielen o kráse daru ľudskej sexuality, ale aj o úskaliach, ktoré predstavuje zbytočné striedanie sexuálnych partnerov, aj práve v dôsledku nezrelej osobnosti v 16. rokoch.

Sexualita je bohatstvo, ktoré umožňuje vstúpiť do vzťahu s druhým, v užšom zmysle dosahuje svoju hĺbku až vtedy, keď je erotika v súlade citmi a duchovnou stránkou osobnosti.

Autor: Erika


Ako veľmi je pre vás dôležitý sex?
Otestuj sa

Neprehliadnite

Čítaj viac