Amazonky, krásne bojovníčky

Amazonky, krásne bojovníčky

Amazonka, bojovná svojrázna žena, mužatka, nezávislá emancipovaná manažérka, hrdinka televízneho seriálu Xena, prípadne postava počítačových hier. Čo má spoločné s najdlhšou riekou sveta? A kto to vlastne boli Amazonky?

 Nežiaduce prsia

Amazonky skutočne existovali. Podľa gréckych historikov by sme ich ríšu mali hľadať na pobreží Čierneho mora, ktorému sa v staroveku hovorilo tiež Amazonské. Podľa dnešného zemepisu sa teda ich územie nachádzalo v Turecku, na Ukrajine (najmä na Kryme), v Rusku pod Kaukazom a v Gruzii. Sú považované za zakladateľky mnohých maloázijských miest, najznámejšie je turecký Izmir (Smyrna) a Efez. Nemali jednotný štát, žily v menších skupinách roztrúsených medzi okolitými národmi. Amazonky mali čisto matriarchálne usporiadanie, mužov si vyberali len pre plodenie detí v susedných národoch. Osvedčil sa systém dvoch kráľovien, jedna viedla bojovníčky do vojny, druhá spravovala záležitosti doma.

Názov Amazonky pochádza z gréckeho "amazoi" - bez pŕs. V siedmich rokoch, kedy vykonávali jazdecké skúšky a preukazovali svoju pripravenosť na boj, dávali si odstrániť pravý prsník, aby všetka sila svalov šla do pravej ruky a nič im neprekážalo pri streľbe z luku. Odstránenie prsníka sa prevádzalo buď operatívne (odrezaním) alebo upálením, tento zvyk sa nazýval "mastokausis".

 Armáda nado všetko

Matriarchálne usporiadanie bolo dotiahnuté do dôsledkov. Mladá Amazonka bola vychovávaná v čisto ženskej spoločnosti na boj a k súdržnosti so svojim plukom (v ich jazyku bolo rovnaké slovo pre rodinu a vojenský oddiel). Podľa niektorých prameňov musela Amazonka zabiť v boji troch mužov, aby mohla prísť o panenstvo, inde sa tvrdí, že zostávala pannou celý čas služby vo vojsku.

Najcennejšia pre Amazonku bola jej česť a česť jej rodiny vojska. Pred bojom sa zdobili vojnovými farbami na tvári i po tele, niektoré rody vykonávali zvláštne rituálne poranenie, tri zárezy nožom na ľavom prsníku. Tak šli do bitiek, buď padnúť alebo slávne zvíťaziť, v prípade nebezpečenstva zajatia radšej páchali samovraždy.

 Zbytoční muži

Po opustení vojska si Amazonka našla muža zo susedného národa a mala s ním deti. Ponechala si však len dcéry, chlapcov zabila, darovala alebo predala (väčšinou susedným národom, odkiaľ pochádzal muž). Otec, pokiaľ bol ponechaný nažive, mal na starosti domácnosť, nemal vôbec žiadne práva, často bol zmrzačený. O verejnom živote rozhodovala len žena.

Názor Amazoniek na mužov bol jednoznačný: miesilo sa v ňom pohŕdanie s odporom. Muži sú bezduché tvory, necitliví, nedokážu správne zaobchádzať s prírodou ani so samými sebou. Ide z nich presvedčenie o vlastnej dôstojnosti. Mužov potrebovali len na splodenie detí, inak sa ich spoločnosti vyhýbali. Napriek tomu že mužom vytýkali necitlivosť, Amazonky samé dokázali byť veľmi kruté.

Najčastejšou zbraňou Amazoniek bol luk, hádzací oštep, disk obrúbený oceľou a dvojhlavá sekera nazývaná "labrys". V 70. rokoch dvadsiateho storočia si túto sekeru vybralo niekoľko práve vznikajúcich feministických a lesbických hnutí ako svoj symbol. Amazonky môžeme považovať za silné feministky, v žiadnom prípade sa však nedá hovoriť o lesbickej láske.

Posledná zmienka o Amazonkách je z obdobia Trójskej vojny, kedy sa po porážke zaviazali zanechať vojny. Rovnako ako sama Trójska vojna, i príbehy o Amazonkách sú čiastočne historické a čiastočne mytologické.

 Krásne hrdinky

Praotcom Amazoniek bol boh vojny Áres. Nepredstavujme si Amazonky ako neumyté chlpaté mužatky; podľa antických bájí boli neobyčajne krásne, mnoho hrdinov sa do nich zamilovalo a prakticky všetky mýty o bojoch s Amazonkami sú zároveň príbehy lásky.

Héraklés dostal dvanásť zdanlivo nesplniteľných úloh (najznámejšia je asi vyčistenie Augiášovho chlievu). Deviata úloha znela: priniesť pás kráľovnej Amazoniek Hippolyté. Tá dostala pás od svojho otca, boha vojna Área. Zdanlivo bola táto úloha pre Hérakla samovraždou, Hippolyté sa však svalnatý Héraklés zapáčil, zamilovala sa doňho a pás mu chcela darovať. Bohyňa Héra v prestrojení poštvala vznetlivé Amazonky proti Héraklovi, strhol sa boj, v ktorom mnoho bojovníčok zahynulo. Hérakles sa domnieval, že ho zradila sama Hippolyté, a preto nakoniec zabil i ju.

Hrdinom ďalšieho príbehu lásky je Théseus. Je to jeden z najväčších hrdinov gréckej mytológie, syn athénského kráľa Aigea. Keď sa Théseus stal kráľom Athén, viedol výpravu proti Amazonkám. Zajal ich kráľovnú Antiopu (sestru Hyppolyté, ktorú zabil Hérakles). Zajatie sa premenilo na horúcu lásku, kráľovná sa do Thésea zamilovala a odišla s ním dobrovoľne do Athén. To ale nechceli pochopiť ostatné Amazonky, považovali Thésea za únoscu a väzniteľa ich kráľovnej, prenasledovali ho do Attiky, nakoniec obliehali athénsku akropolu. Po ťažkom boji boli Théseom porazené. Krásna Antiopé bojovala po boku Thésea, bolo proti jej prirodzenosti zostať skrytá v dome podľa vzoru athénskych žien a v boji zahynula, paradoxne zabitá svojimi vlastnými sestrami.

Amazonky sa zúčastnili i Trójskej vojny. Prišli na pomoc Trójanom, ich kráľovnú Penthesileiu zabil sám Achilles. Prebodol ju kopijou, ale z víťazstva sa neradoval dlho. Podľa vtedajších zvykov zbavili kráľovnú zbroja a odevu. Veľký hrdina Achilles sa do krásnej nahej ženy zamiloval a rozplakal sa, prečo je osud taký krutý. Thersítés sa mu za slzy smial, bol na mieste zabitý jedinou ranou Achillovej päste.

 A čo juhoamerická Amazonka?

Rovnako tak ako Indiáni nikdy neboli v Indii, Amazonky nikdy netáborili na brehu rieky Amazonky. Jeden z dobyvateľov Nového sveta, Francisco Orellano, sa v roku 1541 vypravil po najväčšej juhoamerickej rieke, aby priviedol pomoc svojej armáde a cestou narazil na indiánske kmene, ktoré mali matriarchálne usporiadanie. Ženské náčelníčky mu pripomenuli Amazonky a najdlhšia rieka sveta sa tak volá dodnes.

Autor: Jana Šebestová


Čo viete o tehotenstve? Otestujte sa s nami!
Otestuj sa

Neprehliadnite

Čítaj viac